Hornady Lubes, Cleaners & Polishes One Shot Case Polish

Hornady Lubes, Cleaners & Polishes One Shot Case Polish
Kategorier: Varemerke, Hornady
Brand: Hornady
187 NOK
Kjøp nå

Hornady Lubes, Cleaners & Polishes One Shot Case PolishFor use with Hornady Tumbling Media, this water-based, bio-degradable product cleans, polishes, and protects all metals except aluminum. (Non-hazardous)Faresetninger:H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.H318 Gir alvorlig øyeskade.H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.H315 Irriterer huden.